Over ons

Over ons

Onze parochie is opgericht in juli 2022 met de zegen van de Zeer Eerwaarde Metropoliet van Kyiv en heel Oekraïne, Onufriy (Berezovsky), op initiatief van vertegenwoordigers van de Oekraïense diaspora, vluchtelingen en ook mensen uit voormalige GOS-landen en de Baltische staten die in Nederland wonen. We maken deel uit van een groeiende, vriendelijke familie van orthodoxe parochies van de Oekraïens Orthodoxe Kerk in Europa. Een speciale plaats in onze dienstverlening wordt ingenomen door de ondersteuning en hulp aan Oekraïense vluchtelingen en de slachtoffers van de onrechtvaardige en schandelijke oorlog die Rusland in Oekraïne heeft ontketend, evenals het verzamelen en behouden van de lokale traditie van onze Kerk. In deze moeilijke tijden bidden we in het bijzonder voor Oekraïne, voor vrede daar, voor degenen die haar verdedigen, voor degenen die gevangen zitten, voor degenen die getroffen zijn door rampspoed. De erediensten worden gehouden in het Oekraïens, Kerk-Slavisch en Nederlands.

De oorlog

Met diepe droefheid en pijn ervaren wij de gewapende agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne. De oorlog heeft ons geliefde Oekraïense land bereikt. We worden allemaal geconfronteerd met zware beproevingen. Bijna het hele grondgebied van Oekraïne lijdt onder gevechtshandelingen en beschietingen, soldaten, burgers en helaas ook kinderen komen om het leven. Met elke dag groeit het aantal vluchtelingen en slachtoffers. Gezinnen worden verwoest, kinderen worden wezen achtergelaten. In deze moeilijke situatie roepen we iedereen op om moedig te zijn, het geloof niet te verliezen, gebed te versterken en, ondanks meningsverschillen, zich te verenigen ter verdediging van ons vaderland.

Als we ons vandaag tot al onze verdedigers richten, willen we u laten weten dat we u respecteren en voor u bidden, omdat u opofferingen brengt en uw leven riskeert om daadwerkelijk de woorden van onze Heer Jezus Christus uit te voeren: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je naasten (Johannes 15:13).

De Oekraïens-Orthodoxe Kerk bevestigt opnieuw dat ze altijd de staatssoevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne heeft gesteund en blijft steunen, en dat ze vanaf de eerste dag zowel gewapende agressie als pogingen om het theologisch te rechtvaardigen veroordeelt. We delen volledig in het leed en de pijn van ons volk. In deze verantwoordelijke dagen worden er in alle kerken en kloosters van onze Kerk speciale gebeden uitgesproken voor een einde aan de oorlog en het herstel van vrede in Oekraïne. Met de zegen van de Eerwaarde Metropoliet Onufriy en met de inzet van de bisdommen en kloosters wordt er alomvattende hulp geboden aan vluchtelingen en aan iedereen die lijdt als gevolg van gevechtshandelingen. De kerken van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk zijn dag en nacht geopend voor degenen die bescherming nodig hebben tijdens beschietingen. De Oekraïens-Orthodoxe Kerk breidt haar missie elke dag uit om hulp te bieden aan iedereen die het nodig heeft. We geloven in de overwinning en transformatie van Oekraïne.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer, en ook de zee was verdwenen. 2 Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: ‘Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is.’ 5 Hij die op de troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’ En Hij zei tegen mij: ‘Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar. 6 Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron die leven geeft, voor niets. 7 Wie overwinnen, krijgen dit van Mij. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn kinderen zijn. 8 Maar lafaards, trouwelozen, verdorvenen, moordenaars, mensen die ontucht plegen, tovenaars, afgodendienaars en bedriegers staat wat anders te wachten: het brandende zwavelmeer, de tweede dood.’ (Openbaring 21 1-8).